Bestyrelsen

Bestyrelsen er valgt på den årlige generalforsamling og holder møder ca. en gang om måneden. Bestyrelsen kontaktes via den fælles mail blaagaard29@gmail.com.

Bestyrelsens medlemmer er som følger:

Anders Bilberg (formand)

Lene Annette Nielsen
Anna Paldam
Jann Scheuer
Michael Buus
Kurt Kjærgaard Christensen
Andreas Relster

Suppleanter:
Trine Glud Munksgaard
Søren Riis-Vestergaard


Hvert år afholdes der generalforsamling i foreningen. Her orienteres om året, der er gået, status på de projekter, der har været i gang i løbet af året og nye initiativer og lignende drøftes. På generalforsamlingen er der ligeledes valg til bestyrelsen. Generalforsamlingen afsluttes traditionen tro med smørrebrød og uformel snak.