Ombygning

Ombygning og forandringer i lejlighederne kræver tilladelse. Vær opmærksom på, at det tager tid at planlægge og få godkendt et projekt. Alle tilladelser skal sendes til bestyrelsen.

For at passe bedst muligt på vores dejlige hus, vedtog vi på generalforsamlingen i april 2015 ny, fast procedure for ombygning og forandringer i de enkelte lejligheder. Det gælder også nye andelshavere, som ønsker at bygge om i forbindelse med overtagelse.

Beskrivelsen på denne side er vejledende. Reglerne er beskrevet i vedtægternes paragraf 11. Vedtægterne finder du på siden med dokumenter.

1. Projektforslag sendes til bestyrelsen.
Projektforslaget skal indeholde professionel, byggefaglig beskrivelse, med tegninger af de foreslåede ændringer. Dvs. du skal involvere en byggekyndig, for eksempel håndværkere eller en arkitekt, som skal udføre/styre arbejdet.

Send dit projektforslag til bestyrelsen – vi holder møde en gang om måneden. Hvis bestyrelsen vurderer, at projektet er godt, sender vi det til uafhængig byggefaglig vurdering hos vores husarkitekt.

2. Husarkitekten vurderer/godkender
Bestyrelsen sender forslaget til husarkitekten, hvis opgave det er at give en byggefaglig vurdering af dit forslag ud fra hensyn til hele husets tilstand. Dvs. arkitekten forholder sig til, om huset kan tåle, at du fjerner en væg, eller om flise-arbejde i badeværelset bliver udført uden at påvirke ventilation/vådrumssikring mv. i andre lejligheder. Desuden ses der på, om projektet kan udføres iht. gældende byggereglementer, om der kræves yderligere beskrivelser, eller om Københavns Kommune skal give tilladelse.

Det er andelshaveren, der betaler for denne vurdering.

3. Fuldmagt til evt. byggetilladelse i kommunen.
Hvis husarkitekten siger god for dit projekt, bliver det godkendt af bestyrelsen. Du får en fuldmagt til at søge evt. påkrævet godkendelse i kommunen. Du betaler selv gebyr for tilladelser fra kommunen.

4. Sæt byggeprojektet i gang.
Når alle vurderinger/tilladelser er i hus – og ikke før – kan du sætte håndværkerne i gang. Husk for det gode naboskabs skyld at informere opgangen om projektet – tidsramme, omfang etc.

5. Godkendelse af ombygning/forandring
Når ombygningen er færdig skal bestyrelsen godkende den. Hvis den er særligt kompliceret, eller der opstår tvivl om alle byggeregler er overholdt, skal husarkitekten på banen igen. Læs for en sikkerheds skyld paragraf 11.6 grundigt om dette. Du betaler for dette besøg.

Forberedelserne før en ombygning koster altså lidt penge, og det tager typisk en måned eller to, før I får grønt lys. Hvis det er muligt, kan noget af sagsgangen klares per mail, dvs. bestyrelsen behøver ikke altid at mødes, før et projektforslag sendes til uafhængig vurdering. I nogle tilfælde, kan du selv sende projektet til husarkitekten, men bestyrelsen skal se vurderingen. Skriv til bestyrelsen, så snakker vi om, hvad der er muligt.

Læs §11 i vores vedtægter, som præciserer alt det ovenstående. Bestyrelsen består af andelshavere, som ikke nødvendigvis har byggefaglige kompetencer. Ud over at sikre hele husets interesser, har en uafhængig byggefaglig vurdering den fordel, at det er et firma, som godkender projekter – under ansvar. Dvs. opstår der senere problemer efter en ombygning, er det husarkitekten/byggefaglige firma, som har ansvaret, og ikke de personer, som sad i bestyrelsen, da projektet blev godkendt.

Vedtægterne finder du på siden med dokumenter.