Køb, salg og fremleje

Salg af lejligheder
Bestyrelsen har udarbejdet en vejledning til overdragelsesprocedure i forbindelse med salg af lejligheder i foreningen. Hvis du har spørgsmål til overdragelsesproceduren eller er i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen på blaagaard29@gmail.com

Vejledning i andelsoverdragelse august 2016

Ønsker du at komme mere i dybden henvises til DEAS standardprocedure, som kan læses her.

Fremleje af din lejlighed
Ved længere tids ferie eller andet fravær bør du underrette foreningens formand og evt. din nabo. Reglerne for fremleje af en lejlighed findes i foreningens vedtægter og følger reglerne i lejeloven. Vedtægterne finder du på siden med dokumenter.

Interesseret i at købe en andel i vores forening?
Vi har en interesseliste, du kan skrive dig på. Når en andelshaver vil sælge sin andel, følges en procedure, der sikrer, at vedtægterne bliver overholdt og herunder, at andelen først udbydes internt i foreningen. Hvis andelen ikke bliver solgt efter den interne procedure, har sælger frie hænder til at sælge sin andel via de kanaler, sælger fortrækker, og herunder om han/hun ønsker at kontakte interesselisten.
Klik her for at skrive dig på listen.

Hvis du er interesseret i foreningen generelt og gerne vil have informationer om den, så kig under dokumenter.