Nyhedsbrev december 2022

Kære alle sammen

Tak for i år. Vi ser frem til 2023, hvor der skal foregå mange spændende og måske også lidt udfordrende ting i vores forening. Vores længe ventede byggeprojekt får en mere fysisk karakter i løbet af året i takt med den fremlagte tidsplan. I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et festligt nytår. Her kommer en række forskellige, vigtige informationer, som vi håber I vil orientere jer i.

Kærlig hilsen Bestyrelsen

Pulterrum i kælder og på loftet – navne og identitet samt varsling om arbejdsdag til oprydning

Vi har gået en runde på loftet og i kælderen og kan se, at der mangler en del navne på opbevaringsrummene. Hvis I bruger flere rum, skal I huske at sætte navne på alle rum, så der ikke er rum med ting i uden navn på døren. Vi har brug for, at alle rum kan identificeres, når vi inden længe, skal have planlagt rydning af loft og kælder i forbindelse med byggeprojektet. Vi vil annoncere en fælles arbejdsdag i løbet af foråret. Mere herom i det nye år.

Så derfor: Navn og kontakt muligheder på alle rum inden 1. januar. Husk det nu!

Byggeprojektet status

På den ekstraordinære generalforsamling (exGF) blev version 1B af byggeprojektet valgt, dvs. en version uden nye fællesrum men med et tag som forhøjes til bedre pulterrum og bedre isolering samt renoveret kælder. Bestyrelsen har siden på vegne af foreningen indgået kontrakt med AI – arkitekter om videre projektering med henblik på realisering af ovennævnte projektversion. Bestyrelsens byggegruppe er via vores bygherrerådgiver i procesdialog med AI arkitekter om konkretisering af projektet. Det går efter planen. Bestyrelsen vil i samråd med vores rådgivere også undersøge støttemuligheder til vores byggeprojektet – herunder byfornyelsespuljer o.a. Lige nu arbejdes der videre med vores rådgivers tidsplan, som tilsiger en fysisk opstart af projektet i løbet af senforåret 2023 afhængig af byggesagsbehandlingen i kommunen.

Vær opmærksom på ændring af boligafgift per 1. januar 2023

Som besluttet på foreningens sidste ekstraordinære generalforsamling, er der nu optaget den aftalte belåningsform og ramme til brug for byggeprojektet. Vi har sammenlignet 4 realkreditinstitutter og valgt Nordea. Der er optaget et 5% fastforrentet obligationslån med 30 års afdragsfrihed i tråd med exGF beslutningen og efter professionel rådgivning fra Cobblestone efterfølgende. Det er sikkert ikke ukendt for jer, at renterne har taget nogle store hop (desværre ikke til foreningens fordel), og boligafgiften er derfor lidt højere end eksemplet vist fra rådgiverne på exGF.

Oversigten over prisstigninger fordelt på alle andele hænger på opslagstavlerne i opgangene. Bemærk at DEAS har tilrettet den øgede betaling med effekt fra 1. januar 2023.

Til info så kan obligationslånet lægges om, hvis renteniveauet falder tilbage til det niveau, som vi har set tidligere.

Vi har forhandlet en forrentning af provenuet, i foreløbigt 6 måneder, til 1,5% i rente – derefter må vi se, hvordan finansmarkedet er, samt hvor langt vi er med godkendelse fra Københavns kommune i forhold til at komme videre med byggeprojektet.

Beskæring af beplantning i nærområdet

Foreningen har aftalt med Gårdlauget at der i løbet af januar 2023 vil ske en beskæring af beplantningen/bevoksningen af vores nærområde. Dette for at give større attraktivitet og lys til vores nærarealer ikke mindst de to terrasser. Arbejdet udføres af gårdmanden sammen med en ekspert i beskæring.

Affaldsskur

Foreningen har haft en længere dialog om nyt affaldsskur. Skuret vil få samme placering men med en større udstrækning end det gamle. Taget bliver et fast tag (mos sedum eller alm. grønt tag) i stedet for en pergola. Hele skuret opføres i træ men beklædes med et brandsikret materiale (fibereternit). Mod vores side bliver skuret forsynet med mindre åbninger foroven mod tag og med en lukket port. Både materialer og den aflukkede løsning er efter aftale med forsikringsselskabet, som har stillet krav herom efter branden. Skurets facade mod gårdsiden vil blive begrønnet. Der skal ansøges om byggetilladelse og en ansøgning er undervejs. Opførelsen skal koordineres med byggeprojektet og dennes tidsplan for gennemførelse.

VVS

Vores mangeårige samarbejde med Gliese er stoppet, da firmaet er gået konkurs. Vi er ved at lave aftale med nyt firma, der kan være hus VVS. I hører nærmere, når aftalen er på plads. 

Nyt fra Vaskeriet

Vi må desværre meddele, at uldvaskemidlet er ændret fra firmaets side. Vi modtager nu parfumeret sæbe. Firmaet arbejdet på at få en ny aftale, så vi igen kan få sæbe uden duft.

Ved fremleje

Vi minder om, at vores vedtægter kræver, at bestyrelsen informeres forud for evt. fremleje. Tjek gerne vedtægterne på hjemmesiden. Det er også god praksis at informere naboer.

Erhvervsleje – Det blå galleri – annoncering om ny lejer

Som vi tidligere har informeret om, har Harald valgt at opsige lejemålet af Blå Galleri. Efter en pause vil han åbne et nyt galleri i Helsingør. Vi har valgt at prioritere foreningens beboere og give en af jer mulighed for at leje lokalet, før vi går eksternt med et opslag for lejemålet. Fristen er ifølge opslaget den 21. december ved kontakt til enten Anna: anpf@sdu.dk eller Anders: juul_anders@hotmail.com

Mindre bestyrelse

Vi har haft et lille frafald fra bestyrelsen på grund af udlandsrejse, travlhed og sygemelding. Vi er derfor nu i alt 6 medlemmer (og ikke nogen suppleanter). Vi er dog fortsat beslutningsdygtige og fortsætter dermed med den nuværende besætning frem til generalforsamlingen i foråret. Her bliver der brug for flere, så tag gerne en snak med os inden for at høre nærmere om det spændende bestyrelsesarbejde og den gode samarbejdsånd. Tak til Signe, Abelone og Anine, der træder ud af bestyrelsen. Anine deltager dog fortsat delvist i arbejdet med byggeprojektet. Den nuværende bestyrelse består af Lene (forperson), Jann, Kurt, Michael, Anders og Anna. 

Kommunikation via intra

Husk at bestyrelsen kommunikerer via intra, og at I altid kan kontakte os via bestyrelsesmailen: blaagaard29@gmail.com. Så husk at bruge de kanaler, hvis I skal have fat på os. Det er I altid velkomne til. Facebook-gruppen er til intern kommunikation mellem beboerne.

ENDNU ENGANG GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR OG TAK FOR DET GODE SAMARBEJDE I 2022

Dette indlæg blev udgivet i Nyhedsbrev. Bogmærk permalinket.