Nyhedsbrev november / december 2020

Lørdag den 21. november holdt bestyrelsen et langt seminar, hvor vi blandt andet fordelte opgaver imellem os og lagde os fast på prioriteringer i denne bestyrelsesperiode, der – grundet udskydelsen af den seneste generalforsamling – kun løber til foråret 2021.

I dette nyhedsbrev kan I derfor læse om nogle af de initiativer, vi har i gang, samt også finde oplysninger omkring opgaver, vi vil bede jer om at udføre.

  1. MÆRKNING AF LOFTSRUM

Som tidligere nævnt fik vi i oktober ryddet rigtigt godt op på fællesarealer herunder kælder og loft. I forbindelse med oprydningen har vi lagt mærke til, at det langt fra er alle kælder- eller loftsrum, der bærer tydeligt navn og kontaktoplysninger på ejer.

Derfor vil vi bede alle andelshavere om tydeligt at sætte navneskilt (navn, andelsbolignummer samt kontaktoplysninger) på døren til det rum, de ejer.

Samtidig minder bestyrelsen også om, at det – ifølge vedtægternes paragraf 10 stk. 7 – er andelshaverne selv, der er ansvarlige for vedligehold af loftsrum herunder sikring af vinduer.

  1. FORDELING AF OPGAVER/ANSVARSOMRÅDER

Bestyrelsens medlemmer har nu fordelt ansvaret for de forskellige tilbagevendende opgaver samt ansvarsområder, som der ligger i driften af vores forening, mellem sig. En specificeret liste over hvem, der står for hvilke opgaver, kan findes her på hjemmesiden under kontakt. Overordnet står følgende personer dog for følgende opgaver:

Erhvervslejemål (Simon og Anna), Køb, salg, leje og fremleje af andele (Trine, Anna og Michael), Hjemmesiden og nyhedsbrev (Lene, Jann og Signe), Ejendomsadministration (Kurt, Lene, Per, Signe og Jann), Planlægning, Administration og Økonomi (Simon og Michael), Ledelse af andelsforeningen (Simon og Jann) og Byggeprojektet (Kurt, Simon, Per og Michael).

HUSK, at AL kommunikation skal gå gennem blaagaard29@gmail.com og ikke via de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

  1. OPDATERING FRA BYGGEGRUPPEN

Byggegruppen arbejder på livet løs, og et infomøde om byggeprojektet for alle beboere vil snarligt blive udmeldt. Ligeledes arbejdes der sammen med rådgiverne på at beskrive en fornuftig proces frem til den ekstraordinære generalforsamling i foråret 2021.

  1. VEDLIGEHOLD – FYSISK OG VIRTUELT

På bestyrelsesmødet blev det også vedtaget, at der skal skrives en vedligeholdelsesplan for matriklen. Som I ved, har vores hus over 100 år på bagen, og derfor er der behov for, at forskellige områder tilses regelmæssigt. Det kan en vedligeholdelsesplan hjælpe med at skabe struktur og overblik over.

Derudover er vi i gang med at indhente tilbud fra malermestre, så vi kan få malet og renoveret vores trappeopgange. I den forbindelse bliver der også set på, om vi kan få malet nogle af ydermurene i indre gård i løbet af foråret.

Men det er ikke kun de fysiske rammer, der får et eftersyn, for hjemmesiden og intranettet har efterhånden også nogle år på bagen, og derfor går vi også i gang med en virtuel oprydning på både hjemmesiden og intranettet.

  1. STREETYOGA

Som nogle af jer måske har bemærket, er der ikke længere aktivitet hos Street Yoga, og det skyldes desværre, at yogastudiet er gået konkurs. Vi har været rigtig glade for at have Streetyoga som lejere, og ønsker dem alt det bedste. Bestyrelsen er på sagen og arbejder på at finde ud af, hvordan vi bedst kommer videre ift. erhvervslejemålet samt eventuelle økonomiske udeståender.

Vi vil snarest melde ud omkring vilkår for lejemålet samt med en opfordring til at komme med ideer til nye lejere. Vi vender tilbage. Vores to andre erhvervslejere, Blaa Galleri og Sorte Firkant, har det heldigvis – på trods af COVID-19 – fint.

  1. TYVERI AF BATTERIER TIL ELCYKLER

Desværre har flere andelshavere for nyligt oplevet at få stjålet batterierne til deres elcykler, mens cyklerne har stået i vores indre gård. Det er super ærgerligt og meget irriterende for de enkelte. Eftersom tyverierne er sket inde i vores indre, aflåste gård, vil bestyrelsen derfor gerne endnu engang opfordre alle til at sikre sig, at porten låser ordentligt i, når man går ind eller ud. Vær opmærksom på, om porten siger klik, når den lukker i. Det er vores alles ansvar at sikre, at indre gård er aflåst.

Hvis nogen oplever, at portene ikke låser ordentligt i, og at der ikke umiddelbart er noget galt med låsene, skal man henvende sig til vores vicevært Dan Hove på danhove@hotmail.com eller 31 31 90 77.

  1. DIVERSE

I forbindelse med generalforsamlingen blev det nævnt, at der på nogle altaner er store revner i brædderne. Hvis andre andelshavere har samme problem, kan man henvende sig til Michael (29 C), og så vil han se på, om det evt. kan betale sig at bestille brædderne i fællesskab, så den samlede pris bliver lavere.

Under generalforsamlingen kom det også frem, at der var et ønske om et udendørs tøjstativ. Dette skal dog cleares med gårdlauget, inden vi er i gang. Ligeledes skal det overvejes, om andre ønsker i nærområdet skal samtænkes. Kurt (29) repræsenterer vores forening i gårdlauget, så han følger op sådan.

Det’ sørme, det’ snart, december – og derfor sættes der traditionen tro snart små juletræer op i vores indre gård, så vi får noget ekstra hygge i denne kolde tid.

Bestyrelsen mødes næste gang mandag den 14. december.

Mange hilsner

Bestyrelsen

 

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.